-->

Virksomhedspolitik og Personalepolitik

Personalepolitik

​Et ansvarligt og sundt arbejdsmiljø

 • Vores medarbejdere er underlagt en loyalitets- og tavshedspligt vedrørende de interne forhold i Esbjerg Rengøring, herunder bl.a. arbejdsmetoder, forretningsforbindelser som medarbejderene måtte blive bekendt med i forbindelse med sin stilling, ligeledes alle forhold vedrørende Esbjerg Rengørings kunder er omfattet af tavshedspligt. Denne pligt består også efter ansættelsesforholdets ophør, jf. bestemmelserne i markedsføringsloven § 23.

 • Ansættelseskontrakter med ordnede forhold og korrekt lønbehandling for alle.

 • Sikring at vores medarbejdere har en ren straffeattest, dansk statsborgerskab eller gyldig pas samt opholdstilladelse og arbejdstilladelse.

 • Vi samarbejder med landets kommuner via jobcentre, hvor vi er med til at få ledige i job, både flexjob, jobtræning og som mentor igennem mentorordningen.

 • Instruktion i sikkerhed, håndtering af materialer og eksekvering.

 • Vores medarbejdere har stor medindflydelse på deres arbejdsgange og udførelse.

 • Alle medarbejdere for Nytårsgave og opfordres til at deltage i sociale arrangementer.

 • Alle medarbejdere har ret til ferie og feriegodtgørelse efter ferielovens bestemmelser.

 • Alle medarbejdere har ret til fravær ved sygdom og i forbindelse med barsel i overensstemmelse med gældende regler i barselsloven.

 • Rygepolitik skal overholdes, hvor rygning kun må finde sted udendørs. Dette gælder også E-cigaretter. Overtrædelse vil kunne medføre en opsigelse.

 • Alkohol og rusmiddelpolitik skal overholdes da det er strengt forbudt at indtage eller være påvirket i arbejdstiden. Overholdes dette ikke, medføres bortvisning.

Virksomhedspolitik

​Vækst og forbedring igennem hele organisationen

 • I startfasen indgår vi i samarbejde med vores kunde og udarbejder en specifik rengøringsplan i 3-cifret rengøringprogram og en serviceaftale som godkendes og underskrives.​

 • I opstartsperioden tilskyndes åben dialog og kundens tilfredshed prioriteres højt, for at undgå misforståelser og imødekomme alle forventninger til rengøringsservicen.

 • Faste medarbejdere tilknyttes lokationerne, samt faste virkarer prioriteres.

 • Sund fornuft tilstræbes i forhold til prioritet af arbejdsopgaverne og arbejdsplanen.

 • Kvalitetssikring sker løbende for at sikre et stabilt rengøringsniveau.

 • Vi sigter efter at have et lavt sygefravær og en lav udskiftningsfrekvens ved hjælp af vores detaljerede personale politik.

 • Vores kunder skal have fleksibilitet i forhold til de daglige rengøringsopgaver samt udførelse af ekstra opgaver med kort varsel.

 • Kort reaktionstid på alle typer henvendelser fra vores kunder samt medarbejdere.

​​

 • Tilførelse af ny viden i rengøringsmetoder, som kan forbedre arbejdsgange og miljø.

 • Udarbejdelse af APV som medfører et løbende forbedret arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere for muligheden for, at forslå ændringer til gavn for deres arbejdsmiljø.

 • Vi har en stor interesse i af skabe et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere hvor vi lytter og investerer i deres overordnede​trivsel.

Vi tilbyder alt fra erhvervsrengøring, industrirengøring, butiksrengøring, byggepladsrengøring til kontorrengøring.​ 

Du har mulighed for en skræddersyet totalløsning.

Kontaktoplysninger

Esbjerg Rengøring

Tømrervej 14, 6710 Esbjerg V

Klik her for rutevejledning

Telefon: 31 37 07 37

E-mail: info@esbjergren.com